Kære medlemmer

Desværre har vores kasserer Søren Bille set sig nødsaget til at forlade posten i bestyrelsen, og dermed også posten som kasserer. Det var svært at kombinere arbejdet og posten, med andre personlige forpligtelser og situationer.

Kasserer-posten er vigtig for klubben, og det er af høj vigtighed at vi fortsat sikrer drift af klubben, betaling af vores regninger og løbende bogføring.

Næstformand og sekretær, Rasmus Brandslund, har midlertidigt overtaget arbejdet med kassereropgaverne, og vil føre disse videre frem til kommende generalforsamling, i det omfang det er nødvendigt.

I forhold til den nu ledige plads i bestyrelsen, har bestyrelsen rakt ud til suppleant Erna Jacobsen, der heldigvis gerne vil træde til i bestyrelsen frem til kommende generealforsamling.
Tak til Erna.

Mvh.
Bestyrelsen i BMW Club Danmark.