Indkaldelse til Generalforsamling (Som bragt i klubblad 4-2021). 

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 13.00
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMW Club Danmark.
Den afholdes lørdag den 26. februar 2022 kl. 13.00.

Generalforsamlingen afholdes i år øst for Storebælt; hos Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted. 

Dagsorden ifølge BMW Club Danmarks vedtægter § 8

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Protokol
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent på Kr. 400,- bibeholdes.

Ad punkt 6: Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. januar 2022 på mail: brian@bmw-club.dk
Se forslag til behandling i PDF: TRYK HER

Ad punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende af eksisterende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Søren Lund, Stefan Bellahn (Modtager ikke genvalg), Rasmus Brandslund.

Ad punkt 8: Valg af suppleanter
På valg er Louise Due Jensen.

Ad punkt 9: Valg af revisor
På valg er Jens Elgum.

Bemærk:
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2022, har adgang til generalforsamlingen. Ligeledes har kun de fremmødte medlemmer stemmeret.

Overvejer eller ønsker du at stille op til bestyrelsen eller eventuelt som suppleant, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen, for at høre mere om hvad det indebærer.

Vel mødt!
Sekretær, Rasmus Brandslund