Hej klubmedlemmer!

Husk, der er generalforsamling d. 22. februar 2020 på Sjælland! 
Vi har endeligt fået adressen på plads - Ringsted. 

Se mere i indkaldelsen i FORUM!