Tilskud til at krydse Storebælt

Er arrangementet på den anden side af Storebælt ? - Ingen problem !

For fra 15 Januar har vi valgt at give et tilskud på 185,- til medlemmer som skal krydse Storebælt for at deltage i et arrangement

Følgende regler er gældende :
  • Arrangementet skal være godkendt af BMW Club Danmarks bestyrelse
  • Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer
  • Medlemmet skal, naturligvis, deltage i arrangementet for at få tilskud
  • Arrangementet skal afholdes på modsat side af Storebælt, i forhold til medlemmets bopæl
  • Bilag på broafgift (fra Storebælts Broen) skal være arrangøren i hænde, senest 7 dage efter arrangementets afholdelse
  • Udenladsture er ikke tilskudsberettiget

Vi håber at dette initiativ kan være med til at gøre Danmark mindre for vore medlemmer

Ret til ændringer forbeholdes

Mvh.
Bestyrelsen i BMW Club Danmark