Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling


Torsdag den 20. april 2023 kl. 18.00

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i BMW Club Danmark.
Den afholdes torsdag den 20. april 2023 kl. 18.00.
Behovet for denne ekstraordinære generalforsamling, kommer af at årsregnskabet 2022 ikke blev godkendt på den ordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 25. februar.
Baggrunden var manglende aktuel kontoudskrift, fra klubbens opsparingskonto i Fynske Bank. Den er i mellemtiden fremskaffet, og dermed kan årsregnskabet godkendes.

Vi slår den ekstraordinære generalforsamling sammen med et hverdagsaftenhyggegaragetræf hos Sekretær Søren Lund, i Middelfart:

Chr Danningsvej 70
5500 Middelfart.

Af hensyn til planlægning af forplejning med mere, må du meget gerne skrive til Søren om din deltagelse, på soren@bmw-club.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsregnskab 2022
3. Eventuelt

Bemærk:
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2023, har adgang til den ekstraordinære generalforsamling. Ligeledes har kun de fremmødte medlemmer stemmeret.
Vel mødt!

Bestyrelsen, BMW Club Danmark.