Indkaldelse til Generalforsamling
Lørdag den 25. februar 2023 kl. 13.00

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMW Club Danmark.
Den afholdes lørdag den 25. februar 2023 kl. 13.00.

Generalforsamlingen afholdes i år vest for Storebælt:
Røjle Forsamlingshus
Røjle Bygade 87, Røjle
5500 Middelfart. 

Der sørges for et stykke smørrebrød og drikkevarer. 

Bemærk; vedtægterne blev i februar 2022 lavet om, at der således nu kan sidde 6, 7 eller 8 medlemmer i bestyrelsen. Det betyder vi i år skal besætte 3-5 pladser i bestyrelsen, for en to årig periode, samt en plads for en et-årig periode, da kassererposten blev ledigt i løbet af året.

Dagsorden ifølge BMW Club Danmarks vedtægter § 8
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Protokol
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent på Kr. 400,- bibeholdes.

Ad punkt 6: Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. januar 2023 på mail: brian@bmw-club.dk

Ad punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende af eksisterende bestyrelsesmedlemmers plads, er på valg: Brian S. Jensen, Tom Carlsen og Martin Frederiksen. Herudover skal der vælges et medlem for en et-årig periode, samt eventuelt yderligere 2 medlemmer. Ved kampvalg, får vedkommende med færrest stemmer, pladsen for 1 år i bestyrelsen. Er der ingen afstemning, vælger bestyrelsen ved konstituerende bestyrelsesmøde, hvem der er valgt ind for 1 år.

Ad punkt 8: Valg af suppleanter
På valg er pladsen, der i dag er besat af Erna Jacobsen.

Ad punkt 9: Valg af revisor
På valg er pladsen, der i dag er besat af Jens Elgum.

Bemærk:
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2023, har adgang til generalforsamlingen. Ligeledes har kun de fremmødte medlemmer stemmeret.

Overvejer eller ønsker du at stille op til bestyrelsen eller eventuelt som suppleant, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen, for at høre mere om hvad det indebærer.

Vel mødt!