Indkaldelse til Generalforsamling

Lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BMW Club Danmark.

Den afholdes lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00.

 

Generalforsamlingen afholdes i år øst for Storebælt, hos Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, lokale 1, 4600 Køge

 

 

Dagsorden ifølge BMW Club Danmarks vedtægter § 8

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Protokol

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Ad punkt 4: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at det nuværende kontingent på Kr. 400,- bibeholdes.

 

Ad punkt 6: Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. januar 2018 på mail: brian@bmw-club.dk

 

Ad punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg: Rasmus Brandslund, Lasse Toft, Søren Lund og Stefan Bellahn

 

Ad punkt 8: Valg af suppleanter

På valg er Christina Baes.

 

Ad punkt 9: Valg af revisor

På valg er Jens Elgum.

 

Bemærk:

Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2018, har adgang til generalforsamlingen. Ligeledes har kun de fremmødte medlemmer stemmeret.

 

BMW Club Danmark vil være vært med kaffe, kage og sodavand under generalforsamlingen.

 

Overvejer eller ønsker du, at stille op til bestyrelsen eller eventuelt som suppleant, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen, for at høre mere om hvad det indebærer.

 

Vel mødt!